Διάβασε παρακάτω για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τη συναίνεσή σου στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΦΑΛΜΑ​

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ EMAIL ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΑΠΟΔΟΧΗ​

Δήλωση Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Προς τη
FreshNES Varvaresos

Η εταιρία FreshNES Varvaresos με έδρα στην Κεντρική Αγορά Αθηνών Β-24-26-28-32, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, email: info@freshnes.gr https://freshnes.gr/, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για να γίνεις συνδρομητής στο newsletter της FreshNES Varvaresos, θα χρειαστεί να μας δώσεις τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Επιλέγοντας την διατύπωση: «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τη δήλωση συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων» παρέχεις τη συναίνεσή σου, υπό τους όρους της παρούσας δήλωσης, για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων από την εταιρία FreshNES Varvaresos, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και τον Ν.4624/2019.

Για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σου

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που μας παρέχεις, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να σου στέλνουμε το newsletter μας, το οποίο περιέχει πληροφόρηση για εταιρικά νέα και για παρεχόμενες/α από εμάς υπηρεσίες/προϊόντα και ειδικές προσφορές.

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σου

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σου είναι η εταιρία FreshNES Varvaresos. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την συναίνεσή σου.

Πόσο καιρό θα κρατήσουμε τα δεδομένα σου

Τα δεδομένα σου θα είναι ενεργά, μέχρι να ζητηθεί ανάκληση της συναίνεσης, ή μέχρι να ζητηθεί εναντίωση ή διαγραφή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται παρακάτω.

Τι δικαιώματα έχεις σε σχέση με τα δεδομένα σου

Έχεις τα δικαιώματα ενημέρωσης, εναντίωσης, διαγραφής, πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σου.

Τα δικαιώματα αυτά μπορείς να τα ασκείς με αίτημα προς την FreshNES Varvaresos είτε ηλεκτρονικά με αποστολή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@freshnes.gr, είτε τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 210-4815077.

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν τυχόν θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του.

Πως μπορείς να ανακαλέσεις την συναίνεσή σου

Ο πιο απλός τρόπος είναι να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου, είτε κάνοντας click στο link που υπάρχει στο τέλος του email με το οποίο σας αποστέλλεται το newsletter στην επιλογή «Κατάργηση εγγραφής» (Unsubscribe), είτε επικοινωνώντας με την εταιρία στο τμήμα εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 210-4815077 ή με την υποβολή αιτήματος εναντίωσης ή διαγραφής με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@freshnes.gr ή τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 210-4815077.

We choose freshness

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες προσφορές μας σήμερα!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα τελευταία νέα και τις προσφορές μας , αρκεί μία εγγραφή στο ενημερωτικό newsletter μας.